PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Niedawno pojawił się filmik
https://www.youtube.com/watch?v=1Kz4BhTXACg
Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, który mówi o działalności naszych uczniów. W dniu 19.12.2016 r. razem ze Szkolnym Klubem Wolontariatu działającym w Gimnazjum z Pawonkowa uczniowie kl. IV wybrali się do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu.

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016-(pobierz)-

Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  1. uczniom uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  3. uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: