PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Nie zginęła mimo wrogich burz …

06-01-2018
W dniu 10 listopada 2017 r. miała miejsce w naszej szkole uroczysta akademia zokazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Święto narodowe zostało uczczone poprzez zaprezentowanie programuartystycznego „ Polskie drogi do niepodległości”. Montaż słowno-muzyczny zostałprzygotowany przez uczniów klas: IIIa, IIIb, IIa gimnazjum oraz 7a, 7c szkołypodstawowej pod kierunkiem pani Aleksandry Sladek.

Czytaj dalej...
 W akademii uczestniczyliuczniowie Szkoły Podstawowej w Pawonkowie, dyrekcja, nauczyciele orazzaproszeni goście. Akademię uświetnili swoją obecnością przedstawicielesamorządu Gminy Pawonków - wójt Henryk Swoboda, przewodniczący Rady GminyJacek Kopyto oraz sołtysi gminy Pawonków.

Aleksandra Sladek