PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Narodowe Czytanie

08-02-2018
Na początku września, dn. 8.09.2017 r., zaprosiliśmy panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie i Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu, aby wspólnie zorganizować akcję „Narodowe Czytanie”. Nasi goście odczytywali fragmenty „Wesela” S.Wyspiańskiego, zaprosili także uczniów do odczytania. Karolina Sprycha przygotowała wianki, które założyli uczniowie, Kinga Szymańska zagrała kilka utworów na wiolonczeli. Wakcji udział wzięli uczniowie kl. VII szkoły podstawowej, a także II i III gimnazjum. Akcję zorganizowała z ramienia koła teatralnego A. Trzepizur.