PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
WYCIECZKA DO OPOLA KLAS I – III

04-06-2018
Uczniowie klas I, II, III w dniu 29.05.2018r. byli na wycieczce w Muzeum Wsi Opolskiej i ZOO. Celem wycieczki było poznanie dawnego budownictwa ,sprzętów gospodarstwa domowego oraz dawnych maszyn rolniczych. Poznanie zawodów ludzi i ich pracy np. kowala, garncarza, nauczyciela. W zoo uczniowie mieli możliwość oglądania zwierząt z różnych stron świata.

Czytaj więcej...
Pogoda dopisała. Wycieczka bardzo dzieciom się podobała. Uczniowie przywieźli wiele pamiątek oraz pogłębili swoją wiedzę.