Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Akademia z okazji 100-lecia powstań śląskich

11-07-2019
20 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 100-lecia powstań śląskich. Pod kierunkiem Beaty Pietrek i muzyczną oprawą pod kierunkiem Pani Anny Lenart, uczniowieklas 8b i IIIb przygotowali uroczystość poświęconą tym wydarzeniom. Zaprezentowały siętakże uczestniczki konkursu Gryfny Godki.
Trzy powstania i układy międzynarodowe odmieniły losy Śląska. Górny Śląsk powracał do Macierzy!

Zapowiedź plebiscytu jak i ustępstwa Rady Najwyższej na rzecz Niemców  doprowadziły do protestów i demonstracji ludności polskiej na Górnym Śląsku. Kulminacją protestów był strajk powszechny, który po brutalnych interwencjach wojska niemieckiego w nocy 16/17VIII 1919 przekształcił się w I Powstanie Śląskie pod dowództwem  Alfonsa Zgrzebnioka. W tej napiętej sytuacji, a przede wszystkim po próbie Niemców rozprawy z polską ludnością Katowic w sierpniu 1920 roku, POW podjęła akcję samoobrony. W tym samym czasie Komisarz Plebiscytowy Wojciech Korfanty wezwał do strajku generalnego i powstania, które wybuchło 19/20 VIII 1920. Drugie powstanie, objęło niemal cały obszar przemysłowy za wyjątkiem większych miast, w których stacjonowały wojska alianckie, walki wybuchły wpowiatach pszczyńskim, rybnickim, katowickim, lublinieckim, tarnogórskim, toszecko-gliwickim i zabrskim. Walczono także w rejonie linii Opole-Krasiejów-Dobrodzień oraz w Raciborzu i Koźlu.  Przeprowadzony 20 III 1921 plebiscyt okazał się niekorzystny dla Polaków. Za Polską oddano 479 tys. głosów, za Niemcami 708 tys. W jego rezultacie państwa koalicji chciały przyznać Niemcom cały okręgu przemysłowy. W tej sytuacji 3 V 1921 Korfanty wydał Manifest do Ludu Górnego Śląska, w którym zrzekł się funkcji komisarza plebiscytowego i obwołał się dyktatorem III powstania. W początkowym etapie walk powstańcy wyzwolili Śląsk aż do Odry. Jednak już od 21 V  zostali oni zepchnięci do obrony przez silną kontrofensywę niemiecką. W wyniku zaciętych walk, szczególnie w rejonie Góry Św. Anny oraz Gliwic i Kędzierzyna niemieckie natarcie zostało powstrzymane. 25 VI pod naciskiem mocarstw zachodnich podpisano porozumienie o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych z terenu plebiscytowego.Powstanie w sposób znaczący wpłynęło na korzystną dla Polski zmianę postanowień o podziale Górnego Śląska. Polsce przypadło 46% ludności i 29% terenu plebiscytowego, najbardziej uprzemysłowionego, z Katowicami. Jednakże po stronie niemieckiej pozostało ponad 500tys. Polaków.

Beata Pietrek