Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Sprzątanie świata

23-09-2019

20 września  uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawonkowie wzięli udział w corocznej Akcji Sprzątania Świata.

Czytaj dalej...

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Do akcji zachęcała Pani Wójt Gminy Pawonków, a celem było posprzątanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pawonkowie śmieci wokół ścieżek przydrożnych. Uczniowe wyposażeni zostali w rękawice  ochronne oraz około 100 szt. worków na odpady ze szkła, plastiku oraz na odpady zmieszane. Po zakończeniu sprzątania uczniowe udali się na wspólne grilowanie.

Mamy nadzieje, że dzięki takim działaniom zachęcimy młodzież do większego dbania o środowisko, bo wszyscy na tym zyskamy.