Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Konkurs na wykonanie najpiękniejszego lampionu św. Marcina!

16-10-2019

Celem konkursu jest:

-rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
-pobudzenie twórczej wyobraźni;
-rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
-promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie.
W konkursie mogą brać
udział uczniowie z klas I – IV
Lampiony podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy złożyć u wychowawcy do dn. 30 października 2019r.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonanąindywidualnie.

Kryteria oceny:
-zgodność prac z tematem;
-jakość i estetyka wykonania;
-indywidualne podejście do tematu;
-pomysłowość, oryginalność pomysłu;
-walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, estetyka wykonania;
-samodzielność wykonania.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi :)

Organizator: Joanna Rybak