Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI

18-03-2020

Informacja zamieszczona na stronie Urzędu Gminy:

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący https://www.pawonkow.pl/aktualnosci/1391

W związku zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, w sprawach związanych z rekrutacją zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy https://www.pawonkow.pl/kategorie/wykaz_szkol_i_przedszkoli