Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Dla uczniów klas 5-7

26-03-2020
Język angielski:
Dla uczniów mających problemy z zarejestrowaniem się na platformę

Rejestracja do Online Practice krok po kroku:
https://bit.ly/33OaNUy