Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

24-04-2020
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Edukacyjnej im. prof. Romana Czerneckiego EFC przekazujemy informację o możliwość zgłoszenia uczniów klas VIII szkół podstawowych do Programu Stypendialnego Horyzonty.

Czytaj dalej...
Program Stypendialny Horyzonty , realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia  w dużym mieście  i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne.

Program pokrywa koszty  związane między innymi z  mieszkaniem w bursie, wyżywieniem  czy  opłatami szkolnymi . Wsparcie obejmuje również finansowanie pasji stypendystów np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od  pomagania młodszym kolegom  po  realizację projektów społecznych 

Przez dziesięć lat  programem objętych zostało 735 uczniów  - 231 obecnych Stypendystów i 504 Absolwentów. Obecnie trwa rekrutacja do programu i będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o programie uczniom i uczennicom. Rekrutacja trwa  do 17-ego maja.  Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę. Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC,  www.efc.edu.pl  oraz w załączonym liście.
Aleksandra Kopeć