Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym

26-05-2020
Dokonano aktualizacji "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021) dostępnego pod  adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:
- harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21,
- zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacji prawnych,
- przygotowanie do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS