Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty

08-06-2020
W poniższych linkach znajdują się wytyczne, procedury, harmonogram i zasady przeprowadzania zbliżajacego się egzaminu ósmoklasisty:

WYTYCZNE

PROCEDURY