Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Co dla dzieci w wakacje? -propozycje KRUS

06-07-2020

Zapraszamy do zapoznania się z:

Oferta wakacyjna KRUS