Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Informacja dla uczniów klas ósmych

28-07-2020
31 lipca, pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 będą wydawane zaświadczenia z wynikami egzaminu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pamiętajcie, że potrzebujecie tyle kopii tego zaświadczenia, ile kopii świadectwa ukończenia szkoły odebraliście wcześniej.
Uwaga! Po odbiór zgłasza się uczeń lub jego rodzic. Jeżeli będzie to ktoś inny- konieczne jest pisemne upoważnienie zawierające imię i nazwisko oraz
nr dowodu tej osoby.