PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
 

 „W Pawonkowie istniała szkoła od niepamiętnych czasów, jak twierdzą mieszkańcy co najstarsi”. Taki wpis rozpoczyna najstarszą kronikę szkolną z 1945 roku. Z przekazów ustnych wynika, że już w XIV wieku istniała szkoła przy kościele zwana „Bakałażówką”. W XVII wieku dzieci uczęszczały do szkoły parafialnej, która w XIX i na początku XX  wieku mieściła się w budynku obecnego Urzędu Gminy.

 

Historia szkoły

    Historia naszej szkoły rozpoczęła się w okresie międzywojennym, kiedy to z inicjatywy wójta Pawonkowa pana Emanuela Dyli podjęto decyzję o budowie nowoczesnego budynku. Został on oddany do użytku w 1938 roku. Była to szkoła siedmioklasowa, której pierwszym kierownikiem został pan Dźwigoł, a nauczycielem pan Kwapisz. W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa budynek szkoły został zmieniony na obóz dla dzieci, które zostały przywiezione z Berlina celem uratowania ich przed bombardowaniem. Z tego powodu budynek szkoły w czasie II wojny światowej nie ucierpiał. Podczas okupacji hitlerowskiej  wszelkie dokumenty i akta szkoły zostały zniszczone.

    W pierwszych latach powojennych w szkole pracowały dwie nauczycielki, a nauka polegała na repolonizacji młodzieży. 01 września 1945 roku kierownikiem szkoły został pan Władysław Pająk. W latach powojennych uzupełnić swoje wykształcenie mogli także dorośli. W tym celu w szkole prowadzone były kursy rolnicze i uzupełniające wykształcenie. Z upływem lat wzrastała liczba nauczycieli uczących z trzech (na 197 uczniów) w 1945r. do pięciu nauczycieli uczących (na 161 uczniów) w roku szkolnym 1963/64.

 Szkoła w Pawonkowie była szkołą zbiorczą w latach 1946/47 i 1947/48 dla dzieci z  Łagiewnik Wielkich, a od roku szkolnego 1959/60 do 1962/63 dla  dzieci ze Skrzydłowic. W latach 70 – tych do klasy VII i VIII uczęszczały dzieci z Łagiewnik Małych oraz z Kośmider, dlatego klasy były coraz liczniejsze, liczące około 40 uczniów. Liczba uczniów w roku szkolnym 1974/75 wynosiła 363.

     Reforma szkolnictwa z 1999 roku przyniosła kolejne zmiany. Cześć kadry nauczycielskiej przeniosła się do nowo utworzonego gimnazjum, a nasza szkoła pozostała szkołą podstawową z sześcioma klasami.

 

Od czasów powojennych dyrektorami szkoły byli:

Władysław Pająk od 1945 do 1961 r.

Leon Pająk  od 1961 r. do 1965 r.

Wiesław Knapik od 1965 r. do 1969

Gertruda Spalik od 1969 r. do 1988 r.    (dyrektor lub zastępca  dyrektora szkoły zbiorczej )

Antonina Kuberska od 1988r. do 2001 r.

Wacław Pleńkowski od 2001 do 2012 roku

Małgorzata Wieczorek od 2012 roku