PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 1,
42-772 Pawonków
tel.: (034) 353 40 81


E-mail: szkopa@vp.pl