PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019:

- Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń z języka mniejszości

- Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń z religii