Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Stołówka szkolna

Numer telefonu do Pani Intendentki:

783 279 408


Koszt jednego obiadu: 4 zł

W miesiącu wrześniu opłata za obiady wynosi 80 zł

Wmiesiącu październiku opłata za obiady wynosi 84 zł

W listopadzie opłata za obiady wynosi 76 zł

W grudniu opłata za obiady wynosi 60 zł

W styczniu opłata za obiady wynosi 36 zł

W lutym opłata za obiady wynosi 80 zł

 

Opłaty za posiłki rozliczane są w okresach miesięcznych- wpłat należy dokonać

DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
Płatność gotówką u pani intendentki.

 

W przypadku choroby/nieobecności dziecka należy to jak najszybciej zgłosić.

Powyżej 3 dni nieobecności przysługuje zwrot należności w formie odpisu.