PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2017/2018

24 listopada 2017
18 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018        
20 kwietnia 2018
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018

W razie potrzeby zorganizowania dziecku zajęć opiekuńczych proszę o tym fakcie poinformować pisemnie wychowawcę, co najmniej siedem dni przed planowym dniem wolnym.