PSP im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie sppawonkow.edu.pl
 
 
Komunikaty

Dla Ucznia

Dla Rodzica
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2018/2019

02.11.2018
28.11.2018 – próbny egzamin dla kl. VIIISP i IIIG
29.11.2018 – próbny egzamin dla kl. VIIISP i IIIG
30.11.2018 – próbny egzamin dla kl. VIIISP i IIIG
10.04.2019 – egzamin gimnazjalny
11.04.2019 – egzamin gimnazjalny
12.04.2019 – egzamin gimnazjalny
02.05.2019

W razie potrzeby zorganizowania dziecku zajęć opiekuńczych proszę o tym fakcie poinformować pisemnie wychowawcę, co najmniej siedem dni przed planowym dniem wolnym.