Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 


NAUKA W DOMU INFORMACJE:


CODZIENNIE RANO

W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

SPRAWDŹ PLAN LEKCJI,

ODCZYTAJ LISTĘ ZADAŃ PRZESŁANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA

-W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM zakładka: "ZADANIA DOMOWE"

INFORMACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

- PRZEDSZKOLE

INFORMACJA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTÓW