Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pawonkowie   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 
 
MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

Logopeda

Pedagog szkolny

Dla Ucznia

Dla Rodzica


Logo szkoła do hymnu
 

Rewalidacja

ZARYS PRACY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Poradnik dla rodziców-osób-z autyzmem

Pod tymi linkami znajdziecie państwo świetne zabawy dla dzieci oraz karty pracy.

https://www.specjalni.pl/2020/04/sala-gier-proste-cwiczenia-dla-dzieci.html?fbclid=IwAR0kPy9a35w_DaNBzVWj0xi--Fs-__mXMrqT0SJVJep_KJpGQPrpfoThmgE#more


Ćwiczenia ruchowe- zabawa w ruletkę, odkrywanie kart - gimnastyka w domu

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia 

ĆWICZENIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNYCH SI

POKOLORUJ WEDŁUG KODU

Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów

Ćwiczenia antystresowe

Ćwiczenia oddechowe (PPPP w Lublińcu)