ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie…”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Opis realizacji zadania w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Pawonkowie – zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN.

Wystawa została przygotowana i zaprezentowana w formie wydruku materiałów przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Wydrukowane materiały zostały umieszczone na tablicy korkowej, którą położono na sztalugach postawiono na wprost wejścia głównego do szkoły. Miejsce to poświęcone jest patronowi szkoły – Tadeuszowi Kościuszce. W dniu 10 listopada tematyka wystawy została omówiona po zakończeniu akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na czas omówienia tematyki wystawy, została ona przeniesiona na góry korytarz, gdzie odbywała się akademia. Po jej zakończeniu wróciła na swoje pierwotne miejsce. Wystawa została ustawiona w dniu 2 listopada  2021 r. Planowany czas zakończenia, to 13 grudnia 2021 r.

Szkolny koordynator projektu 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie –

13.12.1981 – Pamiętamy”

Wacław Pleńkowski

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast