ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać przelewem.
DANE DO PRZELEWU:
Nr rachunku:
76890710922010900007210001
BS Leśnica F/Pawonków

Odbiorca: Rada Rodziców przy SP w Pawonkowie

Tytułem:
wpłata na Fundusz Rady Rodziców
imię i nazwisko ucznia, klasa

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p.Małgorzata Woźniak

Zastępca Przewodniczącej: p.Izabela Płonka

Skarbnik: p.Iwona Kubik-Szkleniarz

Sekretarz: p.Bernard Gajda

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast