ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Przewodniczący szkoły: Jakub Wojtczyk 8b

Zastępca przewodniczącego: Joanna Śleziona 8a, Maja Kaczmarczyk 6

Opiekunowie samorządu:

Dagmara Raida

Sylwia Wieczorek

Elżbieta Walas-Ptak

Film promujący szkołę :

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast