ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Stołówka Szkolna

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Stołówka szkolna

Opłaty za posiłki rozliczane są w okresach miesięcznych- wpłat należy dokonać

DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Leśnicy

63 8907 1092 2010 9001 0350 0001

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

opłata za posiłki, imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

W przypadku choroby/nieobecności dziecka należy to jak najszybciej zgłosić-co najmniej na jeden dzień przed planowaną nieobecnością.

SZKOŁA:
PRZEDSZKOLE:
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast