ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Kalendarz roku szkolnego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r. 

wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

egzamin dla uczniów klas ósmych: 24.05.2022-26.05.2022 r.

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2021/2022:

14.10.2021

15.10.2021

12.11.2021

07.01.2022

02.05.2022

17.06.2022


W razie potrzeby zorganizowania dziecku zajęć opiekuńczych prosimy o tym fakcie poinformować pisemnie wychowawcę co najmniej siedem dni przed planowym dniem wolnym.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast