ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Prosimy zapoznać się z harmonogramem i ważnymi informacjami związanymi z rozpoczęciem roku:

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawonkowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w naszej szkole według harmonogramu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów należy bezwzględnie przestrzegać godzin wejścia na teren szkoły. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce.

KLASY VI – VIII Rozpoczęcie roku o godzinie 8.00

– plan dowozów i odwozów w załączniku

  • Wychowawcy spotykają się z uczniami w kilku miejscach w szkole z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego. Uczniowie wchodzą do szkoły i opuszczają szkołę w maseczkach/ przyłbicach. Po zajęciu wskazanego miejsca mogą je zdjąć.
  • Spotkanie uczniów klas siódmych z wychowawcami odbędzie się na górnym holu. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się bezpośrednio na górny hol. Rodzice przyprowadzający nie wchodzą na teren szkoły.
  • Uczniowie klas 4 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się bezpośrednio do swojej klasy. Rodzice przyprowadzający nie wchodzą na teren szkoły.
  • Uczniowie klas 5, 6, 8a i 8b wchodzą do szkoły wejściem od strony hali sportowej i udają się bezpośrednio do swojej klasy. Rodzice przyprowadzający nie wchodzą na teren szkoły.
klasawejścienr sali
7a,7b,7cGłówneGórny hol
4Główne35
5Główne14
6Główne15
8aGłówne32
8bGłówne10

KLASY I – III Rozpoczęcie roku o godzinie 11.00

Proszę przynieść podpisane w widocznym miejscu (imieniem i nazwiskiem) rogi obfitości.

  • Wychowawcy spotykają się z uczniami w kilku miejscach w szkole z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego. Uczniowie wchodzą do szkoły i opuszczają szkołę w maseczkach/ przyłbicach. Po zajęciu wskazanego miejsca mogą je zdjąć.
  • Spotkanie uczniów klas pierwszych z wychowawcą odbędzie się na górnym holu – obowiązuje zasada jedno dziecko – jeden rodzic/opiekun. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.
  • Wszyscy uczniowie klas 2 – 3 wchodzą do szkoły wejściem głównym i udają się bezpośrednio do swojej klasy. Rodzice przyprowadzający nie wchodzą na teren szkoły.
klasawejścienr sali
1Wejście główneGórny hol
2Wejście główne37
3Wejście główne38