ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Europejski Dzień Języków Obcych 2020

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Dnia 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Wzorem lat poprzednich w naszej szkole zorganizowane zostały konkursy językowe. Klasy szósta, siódme oraz ósme rywalizowały w konkursie z kodami QR. Tego dnia uczestnicy otrzymali pozwolenie na korzystanie ze smartfonów, które były niezbędne aby odczytać zakodowane informacje potrzebne aby odpowiedzieć na poszczególne pytania. Kolorowe karty z kodami QR rozwieszone zostały w różnych miejscach budynku, tak więc trzeba było je wszystkie odszukać. Zabawa z kodami odbywała się tylko podczas przerw międzylekcyjnych. Do konkursu zgłosiło się 20 dwuosobowych zespołów, z których dwa odpowiedziały prawidłowo na wszystkie pytania. Pozostałe duety również wypadły bardzo dobrze w konkursie.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych są następujący uczniowie:

klasa VI
Piotr Styczyrz i Grzegorz Wieczorek (12p/12p)

Klasa VII
Kamila Kazimirek i Anna Koza (12p/12p)

Klasa VIII
Alicja Mirek i Mateusz Sobala (14p/15p)
Dominika Swoboda i Nicola Bonk (14p/15p)

Dla zwycięzców przewidziano drobne nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników oceny z języka angielskiego.

Klasa szósta miała również okazję wziąć udział w konkursie z języka niemieckiego. Zadaniem uczniów było obejrzenie dwóch krótkich filmików w języku niemieckim i udzielenie odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie ich oglądania.

Zadania konkursowe były zadaniami  interaktywnymi, a za ich rozwiązanie uczniowie mogli zdobyć wysokie oceny zarówno z języka mniejszości narodowej, jak i z przedmiotu Historia i Kultura Niemiec.

W konkursie wzięło udział dwoje uczniów Sara Jagoda oraz Michał Szkleniarz. Oboje otrzymali oceny celujące.

Dla uczniów klasy czwartej i piątej przygotowano nieco inne zadania. Dzieci dowiedziały się jak ludzie witają się w różnych językach świata. Na podstawie usłyszanych rozmów, uczestnicy wyzwania domyślali się w jakim języku prowadzone są konwersacje, a następnie odgadywali nazwy państw europejskich przedstawionych w języku migowym. Dopasowywali również flagi do nazw państw napisanych w języku angielskim. Dla wielu zadania okazały się prawdziwym wyzwaniem z dużą dozą  wspólnej zabawy.

Grażyna Pastuszka
Joanna Rybak
Elżbieta Walas-Ptak