ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Informacje o naszej szkole

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Zapraszamy do naszej szkoły. Oto broszurka z informacjami o naszej placówce: