ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Projekt „Deutsch AG”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Informujemy, że w kolejnym roku szkolnym planujemy uruchomić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego dla uczniów klas siódmych  w ramach projektu „Deutsch AG”.

Zajęcia te będą bezpłatne i przeznaczone dla osób, które do klasy szóstej uczestniczyły w zajęciach języka mniejszości narodowej.

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w grupach od 5 do 15 osób.

Osoby zdecydowane prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej do  26 kwietnia  w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: spp@pawonkow.pl 

Zajęcia będą realizowane w wypadku, gdy wniosek składany przez naszą szkołę otrzyma akceptację i gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Szczegóły pod linkiem: Deutsch AG