ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Powrót do szkoły, nauczanie hybrydowe

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Szanowni Państwo!

Zapewne wszystkim już wiadomo, że 17 maja wracają do szkoły klasy od 4 do 8. Nauczanie przez następne dwa tygodnie ma odbywać się hybrydowo. Dlatego zdecydowaliśmy, że poszczególne klasy będą do szkoły chodzić według poniższego harmonogramu.
17 maj 2021 – klasy 8a, 8b, 6, 5
18 maj 2021 – klasy 7a, 7b, 7c, 4
19 maj 2021 – klasy 8a, 8b, 6, 5
20 maj 2021 – klasy 7a, 7b, 7c, 4
21 maj 2021 – klasy 8a, 8b, 6, 5
24 maj 2021 – klasy 8a, 8b, 6, 5
28 maj 2021 – klasy 7a, 7b, 7c, 4
W dniach 25, 26 i 27 maja odbywać się będą w szkole egzaminy ósmoklasisty i w związku z tym nie będzie zajęć dydaktycznych.

W razie pytań prosimy o kontakt ze szkołą.