ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Dzień Dziecka w klasie 2

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Dzieci z klasy drugiej 1 czerwca spędziły na zajęciach terenowych w lesie. Wyposażeni w lornetki, podzieleni na grupy terenowe poszukiwali zwierząt, drzew, roślin leśnych i wodnych. Obserwowali pracowite mrówki i ich mieszkania oraz ptaki dokarmiajace pisklęta w budkach lęgowych. Podziwiali i mierzyli ogromne dęby. Starczyło trochę czasu na zabawy ruchowe oraz krótki poczęstunek na łonie natury. Ten dzień przyniósł wiele uśmiechów i radości wszystkim dzieciom.