ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE– 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Nasza szkoła przystąpiła do projektu: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE
– 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

W ramach działań projektowych przygotowany został szkolny kącik patriotyczno-historyczny „40 lat po stanie wojennym”

Koordynatorem projektu jest pan Wacław Pleńkowski