ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Śląski Festiwal Nauki

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Klasa 4 w dniu 11.10 uczestniczyła w zajęciach organizowanych w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat ochrony środowiska.

Elżbieta Walas-Ptak