ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Eksperyment „Mądrość tłumu”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Klasa 8c, zainspirowana filmem:„Mądrość tłumu”, z serii Kinematograf z plusem, postanowiła przeprowadzić w naszej szkole eksperyment naukowy. Efekt, który nazwano mądrością tłumu mówi, że odpowiedź udzielana przez grupę osób (tłum), bywa równa lub zbliżona do tej prawdziwej. Uczniowie podzielili się obowiązkami, zaplanowali pracę i zapytali uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły o to, ile żołędzi mieści się w szklanym naczyniu. Nikt do samego końca nie znał odpowiedzi na to pytanie. W badaniu wzięły udział 203 osoby. Po obliczeniu średniej okazało się, że wynik od właściwej liczby żołędzi, różni się o ok. 17% . Uczniowie po przeprowadzonym eksperymencie, przeanalizowali wynik i zastanawiali się czy błąd jest duży czy mały, z czego mógł wynikać.

Dziękuję klasie 8c za fantastyczną pracę i zaangażowanie.

Koordynator eksperymentu Gabriela Garus

FILMIK: