ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Matematyczny konkurs adwentowy

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Matematyczny konkurs adwentowy 

Regulamin 

1. Konkurs trwa od 01 grudnia do 24 grudnia 2021 r. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8 SP 

3. Od 01 grudnia do 22 grudnia 2021 r. w dni robocze na stronie podanej poniżej będą otwierać się  okienka z kolejnymi zadaniami. 

Klasa 4 -> https://tuerchen.com/0fb5819a 

Klasa 5 -> https://tuerchen.com/d322ae77 

Klasa 6 -> https://tuerchen.com/263ecef7 

Klasa 7 -> https://tuerchen.com/4fad3c8f 

Klasa 8 -> https://tuerchen.com/cccc1fd6 

4. Zadania będą różne: konstrukcje, obliczenia, krzyżówki, rebusy, magiczne kwadraty, zdjęcia,  kodowanie… 

5. Rozwiązanie zadania należy przynieść swojemu nauczycielowi matematyki do szkoły następnego  dnia po jego opublikowaniu, tzn. zadanie np. z poniedziałku przynosicie we wtorek.  6. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymać można 4 pkt. Zadania dostarczone w innym  terminie mają obniżoną punktacje (maksymalnie można wtedy otrzymać 2 pkt). 7. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. 

8. Nie trzeba rozwiązywać wszystkich zadań, ale aby wygrać trzeba tych punktów uzbierać jak  najwięcej. Wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej punktów. 

9. Liczy się wytrwałość, systematyczność, poprawność rozwiązywania. Pamiętajcie o zapisywaniu  wszystkich obliczeń, zwłaszcza w zadaniach, w których prośba o obliczenia będzie dodatkowo  zapisana. Na ocenę rozwiązania ma wpływ również estetyka, staranność zapisu. 10. Nie zapominajcie o podpisywaniu się i zaznaczaniu nr zadania. 

11. Uczniowie, którzy chcą brać udział w konkursie a są chorzy lub na kwarantannie zadania przesyłają  poprzez dziennik elektroniczny. 

Zapraszamy 

Małgorzata Wieczorek, Gabriela Garus, Beata Świetlik