ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Projekt „Deutsch AG”

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 planujemy po raz kolejny uruchomić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego dla uczniów klas siódmych  oraz ósmych w ramach projektu „Deutsch AG”.
Zajęcia te będą bezpłatne i przeznaczone dla osób, które do klasy szóstej uczestniczyły w zajęciach języka mniejszości narodowej.
Zajęcia będą odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu, w grupach od 5 do 15 osób.
Osoby zdecydowane prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej do  końca maja w sekretariacie szkoły.
Zajęcia będą realizowane w wypadku, gdy wniosek składany przez naszą szkołę otrzyma akceptację i gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych.