ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Z wizytą w bibliotece

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie


Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Biblioteki i Bibliotekarza.
Dlatego w czwartek 12 maja uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią
p. Alicją Machnik udali się z wizytą do Biblioteki Gminnej w Pawonkowie.
Pannie bibliotekarki z wielką życzliwością powitały młodych czytelników
i zadbały aby zachęcić ich do częstego korzystania z biblioteki.
Na uczniów czekało wiele atrakcji: teatrzyk „ O sierotce Marysi i
krasnoludkach”, różne zabawy ze śpiewem, quizy. Nie zabrakło także zajęć
plastycznych, na których każdy wykonał pięknego krasnoludka.
Na zakończenie uczniowie zostawili w podziękowaniu laurkę i życzenia
zdrowia dla naszych pań bibliotekarek.
Wszyscy pełni wrażeń wrócili do szkoły.