ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Obchody Dnia Językowego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W ramach obchodów Dnia Językowego na lekcjach języka niemieckiego (klasy 7a i 7c) oraz języka mniejszości narodowej (klasy 4 i 5) przeprowadzono wśród uczniów (drużyn) różne konkursy językowe. Nagrodą dla najlepszej drużyny w każdej klasie była ocena celująca z języka niemieckiego

 🙂

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji 
Joanna Rybak