ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Europejski Dzień Języków

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie


W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas 5a, 6a oraz 6b mogli wziąć udział w konkursie plastycznym na słowniczek językowy.Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu słowniczka obrazkowego z danej kategorii: jedzenie, sport, ubrania itp. oraz przetłumaczeniu ich na co najmniej trzy języki obce.Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali oceny z języka mniejszości narodowej – język niemiecki.Dziękuję za udział w konkursie i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach!
Joanna Rybak