ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Bezpieczeństwo na co dzień!

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Pod takim hasłem w dniach 19, 20 października uczniowie klas II i III wzięli udział w zajęciach
edukacyjnych przeprowadzonych przez PSP w Lublińcu na sali dydaktycznej „Ognik”. Wycieczka miała
na celu kształtowanie wiedzy uczniów na temat zagrożeń oraz nabycie umiejętności zachowania się w
sytuacji wystąpienia zagrożenia w domu, w lesie, na ulicy, nad wodą. Dzieci zapoznały się ze specyfiką
służby strażaka, wcieliły się w ich rolę ubierając strażacki strój i kask. Strażackie wozy zrobiły na
wszystkich duże wrażenie.
Organizatorzy: Alicja Machnik, Hanna Hacia