ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Język angielski z InstaLing

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do XIX Edycji Programu
InstaLing dla Szkół. Uczniowie klasy VIIA oraz klas VIIIA, VIIIB i VIIIC już
pracują z programem, który w łatwy i przyjazny sposób pomaga uczniom w
nauce słownictwa z języka angielskiego. Projekt kładzie szczególny nacisk na
systematyczność oraz innowacyjność. InstaLing (https://instaling.pl/) jest
aplikacją, która umożliwia uczniom szybką i skuteczną naukę słówek, a
nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz
możliwość monitorowania postępów.
Program InstaLing dla Szkół daje uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do
InstaLing w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje
bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu InstaLing.
Czas trwania Programu to semestr zimowy roku szkolnego 2022/2023.