ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Tribute to Queen Elizabeth II – szkolny konkurs z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Na początku października w naszej szkole odbyły się dwa konkursy z języka angielskiego pod
wspólnym tytułem „Tribute to Queen Elizabeth II”. Pierwszy z nich, przeznaczony dla uczniów klas
siódmych i ósmych, polegał na zdobyciu wiedzy o życiu i panowaniu Królowej Elżbiety II, czego
zwieńczeniem był udział w quizie online w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 16 osób, wśród
których na podium znaleźli się następujący uczniowie:
Szymon Majdzik z klasy VIIIC – I miejsce
Magdalena Kurtz z klasy VIIIA – II miejsce
Natalia Rusek z klasy VIIIA – III miejsce
W drugim konkursie, przeznaczonym dla uczniów klas piątych i szóstych, zadanie uczestników
polegało na przygotowaniu plakatu z ciekawostkami z życia monarchini, oczywiście w języku
angielskim. Poniżej nazwiska uczniów wyróżnionych w konkursie:
Damian Łebek z klasy VB
Laura Klyszcz z klasy VB
Marcel Klyszcz z klasy VB
Wyróżnieni uczniowie otrzymali drobne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy oceny z języka
angielskiego.
Nagrody dla wyróżnionych uczniów zakupiono ze środków wypracowanych przez Spółdzielnię
Uczniowską „SŁONECZKO”. Konkurs został opracowany i przeprowadzony przez p. Grażynę Pastuszkę.