ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Elektronika na lekcjach fizyki

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Uczniowie klasy 8 na zajęciach z fizyki realizują tematy z elektryczności. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratorium przyszłości” okazały się bardzo pomocne. Wszyscy uczniowie zaangażowani w montowanie obwodów elektrycznych, poznawali podstawy elektroniki. Bardzo dobrze radzili sobie z multimetrem.

Małgorzata Wieczorek

#LaboratoriaPrzyszłości