ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Obwody elektryczne na lekcji fizyki

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Jednym z dodatkowych zadań z fizyki dla uczniów klas 8 było samodzielne zlutowanie obwodu elektrycznego. Swoje prace zaprezentowali uczniom z klas młodszych. Zainteresowanie było ogromne. Każdy uczeń mógł dotknąć i sprawdzić, czy odbiornik prądu elektrycznego (żarówka czy wiatrak) działa. Jako uzupełnienie przygotowano gazetkę. Uczniowie dopasowywali elementy obwodów elektrycznych do symboli graficznych i odpowiedniego graficznego schematu obwodu elektrycznego. Zdjęcia wykonano aparatem zakupionym w ramach programu”Laboratoria przyszłości”. #LaboratoriaPrzyszłości

M. Wieczorek