ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Spotkanie z Panią Wójt

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Dziś uczniowie klas 8 mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Joanną Wons Kletą Wójtem Gminy Pawonków. Spotkanie było uzupełnieniem treści, które uczniowie poznawali na lekcjach wiedzy o społeczeństwie dotyczących samorządu terytorialnego w Polsce. To doświadczenie uczy jak być społeczeństwem obywatelskim , które angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Pani Wójt przybliżyła uczniom jakie zadania ma gmina , w jaki sposób są one finansowane .Uczniowie zadawali pytania i wskazywali także swoje pomysły na rozwój gminy.      

Beata Pietrek