ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Stypendia

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

3 lutego 2023r. zostały wręczone stypendia uczniom, którzy w I semestrze zdobyli w naszej szkole najwyższe średnie oraz z zachowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w II semestrze.