ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

20 lutego został rozegrany  Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla klas 4-6 z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. W tegorocznej odsłonie turnieju wzięło udział 18 uczniów, którzy rywalizowali między sobą.   Zawody rozgrywane były zgodnie z zasadami i regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Damian Szatan, Adrian Sternik oraz Daniel Rybak.

W rywalizacji dziewczyn z klas IV-VI  pierwsze  miejsce zajęła Julia  Miłek ze szkoły ZSP Lisowice,  II miejsce zajęła Martyna  Gołombowska  ze szkoły ZSP Kośmidry , III miejsce zajęła Milena Pech ze szkoły ZSP Pawonków.

W rywalizacji chłopców z klasy IV -VI zwyciężył Marcin Sprycha ze szkoły ZSP Lisowice, II miejsce zdobył Oliwer Swoboda ze szkoły ZSP Kośmidry oraz III miejsce zdobył Nowacki Bartosz.

Zwycięzcy turnieju, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplom , natomiast pozostali uczniowie otrzymali dyplom za udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego.

Damian Szatan