ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Ptaki wokół nas

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie


W lutym powitaliśmy w naszej szkole pana Adama Siekierę, który jest strażnikiem leśnym w Nadleśnictwie Lubliniec. W bardzo ciekawy sposób opowiadał dzieciom o swojej codziennej pracy oraz pokazał kilka filmików z dzikimi zwierzętami żyjącymi w naszych lasach. Omówił przeznaczenie budek lęgowych oraz wyjaśnił jak należy je wieszać. Wspomniał też o rozprzestrzeniającej się gradacji szkodników drzew liściastych – kuprowce rudnicy.
24 marca mieliśmy przyjemność ogłosić zwycięzców szkolnego konkursu plastycznego „Ptaki wokół nas”, który zorganizował nauczyciel naszej szkoły p. Damian Szatan. Nagrody ufundowane przez Lasy Państwowe wręczała p. Aleksandra Szafran przedstawiciel Nadleśnictwa Lubliniec. Zwycięzcy otrzymali drewniane budki lęgowe oraz ekologiczne przybory szkolne. Pozostali uczestnicy wyróżnieni zostali dyplomami.
Ptaki, które zamieszkają w budkach mogą przyczynić się do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów kuprowki rudnicy występującej w naszej gminie.