ul.Szkolna 1, 42- 772 Pawonków
(34)3534081
spp@pawonkow.pl

Praca metodą projektu na lekcji Wiedzy o społeczeństwie.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Tym razem władza sądownicza w Polsce- w ramach realizacji tego zagadnienia uczniowie klasy 8a przygotowali inscenizację procesu sądowego. Na sali sądowej stawili się sędziowie, prokurator, adwokat i oczywiście oskarżony oraz poszkodowany.W procesie uczestniczyli biegli, świadkowie oskarżenia i obrony. Obejrzeliśmy dowody w sprawie, wysłuchaliśmy wyroku.Porządku na sali pilnowała straż a stenotypistka zapisywała przebieg rozprawy. Uczniowie wykazali się duża wiedzą i pomysłowością .Beata Pietrek